Горен Скрипец / Goren Skripec

Придърпването на горен скрипец е упражнение, което “разширява” гърба. Натоварва най-вече латералиса и бицепсите. По-малко натоварени са трапецът и предмишниците.