Лег Преса / Leg Presa

Лег пресата е класическо многоставно бутащо упражнение, което дава възможност за развиване на сила, маса и акцент в оформяне на бедрената мускулатура. Лег пресата, изпълнена според принципа на комплексността е отлична техника за начинаещи.