Уред за Крака/ Ured za Kraka

В долната половина на тялото се намират едни от най-силните и големи мускулни групи- мускулите на бедрата и на седалището съставляват ололу 50% от мускулите на цялото тяло.